رنگ ماشین خارجی

خودروهای مشکی وارداتی

خودروهای مشکی وارداتی در برندهای مختلف خودروهای خارجی بعضا چند نوع رنگ مشکی وجود دارد که در تقسیم بندی کلی به سه نوع مدل میتوان اشاره کرد: ۱. مشکی ساده ۲. مشکی متالیک ۳. مشکی صدفی خودروهای مشکی رنگ خارجی در ترکیب رنگ آنها از یک نوع مشکی خاص که به Jet black معروف است استفاده شده. بهتر است برای خشگیری مشکی ساده و مشکی صدفی از همان Jet black استفاده شود. اما برای مشکی متالیک که در آن اکلیل بکار رفته از روی کد رنگ و نمونه اصلی رنگ ساخته شود تا خشگیری انجام شود. گروه i.pen جهت هرگونه [...]

خودروهای مشکی وارداتی 2018-11-27T10:27:58+03:30