تینر فوری

مزیت تینر فوری در بسته قلم خشگیر ipen

مزیت تینر فوری در بسته قلم خشگیر ipen ۱- می توان قبل از خشگیری اتومبیل محل مورد نظر را بوسیله یک پنبه آغشته به تینر فوری از هر گونه چربی و دوده پاک کرد تا چسبندگی بیشتری داشته باشد و هیچ وقت رنگ پوسته نشود. ۲- اگر بنا به دلایلی رنگ داخل ظرف سفت شده بود می توان با کمی تینر فوری آن را رقیق کرد. ۳- پس از عمل خشگیری بوسیله تینر فوری قلم را تمیز کرد. ۴- اگر به اشتباه جایی اضافه تر از معمول رنگی شده بود، آن را پاک کرد. ۵- اگر دست یا قسمتی از [...]

مزیت تینر فوری در بسته قلم خشگیر ipen 2018-11-27T11:01:51+03:30