مزیت تینر فوری در بسته قلم خشگیر ipen

مزیت تینر فوری در بسته قلم خشگیر ipen

۱- می توان قبل از خشگیری اتومبیل محل مورد نظر را بوسیله یک پنبه آغشته به تینر فوری از هر گونه چربی و دوده پاک کرد تا چسبندگی بیشتری داشته باشد و هیچ وقت رنگ پوسته نشود.

۲- اگر بنا به دلایلی رنگ داخل ظرف سفت شده بود می توان با کمی تینر فوری آن را رقیق کرد.

۳- پس از عمل خشگیری بوسیله تینر فوری قلم را تمیز کرد.

۴- اگر به اشتباه جایی اضافه تر از معمول رنگی شده بود، آن را پاک کرد.

۵- اگر دست یا قسمتی از بدن رنگی شد، آن را تمیز نمود.
نکته قابل توجه این است که تینر فوری یک مایع قابل اشتعال و فرّار می باشد، لطفا در محلی دور از گرما و نور آفتاب نگهداری شود.
تینر-فوری-در-بسته- قلم-خشگیر-ipen
2018-11-27T11:01:51+03:30